Dịch vụ

Dịch vụ học vân tay

Các bước thực hiện phân tích

Chỉ cần 3 bước chúng tôi kiểm tra cho các khách hàng

Nội dung bản phân tích

Phân tích sự vượt trội giữa tế bào não trái, phải, thái dương và não trên.
Phân tích sự vượt trội của 5 thùy não bộ.
Phân tích các điển mạnh yếu trong tiềm năng và tính cách đưa ra các phương pháp hợp lý pháp triển.
Phân tích chỉ số IQ não bộ.
Phần tích tiềm năng, tích cách, cảm xục
Phân tích thói quen điểm mạnh phát triển
Phân tích ngành nghề phù hợp với bản thân.

Giá trị của dịch vụ phân tích dấu vân tay

– Trắc nghiệm vân tay phát hiện điểm mạnh và yếu của trẻ giúp phụ huynh xác định hướng đi cho trẻ, chính xác lên đến hơn 80%.

– Sinh trắc học vân tay giúp bạn phát hiện được tiềm năng và phát triển nó theo hướng phù hợp.