Internaltional Society for Haptics

Hiệp hội quốc tế nghiên cứu công nghệ Haptics

Chào mừng bạn đến với ISFH.

Tất cả chúng ta khi được sinh ra và lớn lên đều luôn tự hỏi : “Tài năng của mình là gì?” và khả năng mình làm được gì. Với một số người được sống trong hoàn cảnh điều kiện được khám phá, họ đã tự sớm khám phá ra tiềm năng của bản thân, vun đắp và phát triển thành công, nhưng đa số ít người không có điều kiện như vậy do vậy phải bằng trải nghiệm cả cuộc đời để tìm kiếm, phát hiện tiềm năng của mình.

Chính vì điều đó sinh trắc học vân tay được ra đời nhằm hướng tới là giúp trẻ em, học sinh, sinh viên và mọi đối tượng biết được năng lực, tài năng của bản thân và phát huy sự cân bằng hai bán cầu não trong học tập để giải phóng các tiềm năng trong não bộ.

Trách nhiệm của chúng tôi sinh trắc học vân tay.

Chúng tôi luôn ý thức nhiệm vụ về vai trò của mình trong việc đồng hành cùng các bạn tìm đến chính mình và các tố chất bẩm sinh của các bạn. Sự thành công của các bạn là động lực cho chúng tôi làm việc nhiệt huyết hơn nữa. Tập đoàn ISFH việt nam sinh trắc học vân tay rất vinh dự được phục vụ các bạn và đồng hành cùng các bạn trên tài năng gắn với sự nghiệp.

Đội ngũ chuyên gia sinh trắc học vân tay.

Chúng tôi rất vui mừng ISFH sinh ra đời đã được rất nhiều đông đảo các bạn trên khắp niềm tổ quốc đã tín nhiệm chúng tôi những khách hàng thân yêu và ý thức trách nhiệm về vai trò nhiệm vụ của mình trong việc đồng hành tìm đến chính mình và các tố chất bẩm sinh của khách hàng.