Hướng dẫn sự dụng phần mềm chấm công Wise eye on 39

Trong xã hội hiện nay, phần mềm chấm công không còn gì xa lạ và thiết yếu đối với doanh nghiệm. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng cho phần mềm máy chấm công Wise Eye On 39 dưới đây.

Bước 1: Khai báo

 – Khai báo phần mềm máy chấm công 

bước 1 khai báo

 – Kiểm tra IP của bạn với IP của phần mềm máy chấm công

kiểm tra IP

Bắt buộc 2 IP này phải trùng nhau, và địa chỉ IP phụ thuộc dải của mạng LAN

Khi không giống nhau, nên đổi IP trên phần mềm giống với trên máy.

 – Lấy số seri

lấy số seri

 – Nhập liệu số đăng ký 

số đăng ký

 – Chọn thông số để nhập và nhấn lưu máy

chôn thông tin để nhập và lưu về máy

Bước 2: Nhập dữ liệu nhân viên và vân tay về máy tính

dữ liệu nhân viên và vân tay về máy tính

 – Sau khi nhập xong 

Sau khi nhập xong 

Bước 3: Nhập thông tin công ty/các phòng/nhân viên

thông tin công ty/các phòng/nhân viên

 – Nhập chức vụ trong công ty 

chức vụ trong công ty  chức vụ trong công ty 

 – Nhập thông tin từng nhân viên

thông tin từng nhân viên

Bước 4: Sao chép lại thông tin từ phần mềm về máy chấm công

Sao chép lại thông tin từ phần mềm về máy chấm công

Bước 5: Báo khung giờ và lịch trình làm

khung giờ và lịch trình làm

 – Cập nhật thời gian cho từng ca làm việc

Cập nhật thời gian cho từng ca làm việc

Bước 6: Xuất dữ liệu khi chấm công

Khi phải thức hiện kiểm tra công và thời gian làm từng nhân viên

 – Xuất dữ liệu từ máy chấm về máy tính

Xuất dữ liệu từ máy chấm về máy tính

 – Kiểm tra và in bao cáo

Kiểm tra và in bao cáo

Số lưu ý :

Trường hợp không xuất được file báo cáo là do máy tính của bạn không cho xuất file vào ổ C. Lúc này nên cài đặt phần mềm và lưu file vào ở khác.

Sau khi đổi ổ đĩa, cần phải chọn lại file lưu trước khi tiến hành các bước trên.

Số lưu ý

>>> Xem thêm: Cảm ứng vân tay,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *